Email:  hkbrain@cuhk.edu.hk
Address:  4F, Hui Yeung Shing Building, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, N.T., Hong Kong